En slutning og en ny begyndelse

Standard

Kære læsere.

I slutningen af februar kunne vi fejre bloggens 1 års fødselsdag. Vi glemte det.

Der er sket så meget siden bloggen blev født. Utallige skovture og andre naturoplevelser. Et langt, lærerigt ophold i Island. Nye projekter og nye landskaber er kommet os i møde og har suget os ind, rusket i os, svalet og betaget os. Vi er blevet udfordrede, somme tider helt til grænsen. Vi har opdaget meget, talt meget, fået øje på mange deltaljer. Vi er blevet klogere. Vi har lært at vi er fælles start-entusiaster, at vi elsker begyndelser og er sprængfulde af gode idéer. Og vi har lært hvad vi er mindre gode til sammen: Organiseringer. Business. Virksomhed.

Da vi startede bloggen skrev vi at vi ville lave sansevandringer for forskellige målgrupper. Vi ville undersøge forskellige veje til målet, og vi ville at bloggen skulle være en åbning til nogle af de veje.

Når man åbner en dør på vid gab kan alt ske. Eller ikke ske. Lotus&Skov er blevet noget andet og mere privat end vi regnede med. Det er blevet en del af vores åndedræt. Vores måde at være sammen på, vores fælles sprog og interesse. Det er ikke blevet en virksomhed. Vores fokus har været et andet sted. Indeni. Imellem os.

Derfor har vi nu besluttet at lade Lotus&Skov hvile som ambition. Vi fortsætter med at arbejde med sanser og landskaber hver især, og nogengange sammen, men under nye forhold. Vi er stadig ikke helt klar over om der vil komme flere posts på bloggen her, men er dog enige om at det i så fald bliver på hobbyplan.

Det er okay. Man må vælge sine kampe når projektstormene raser.  Vi har projekter til op over ørerne. Skønne, gode, livsbekræftende projekter, men de kræver al vores tid og opmærksomhed. Skov er fuldt beskæftiget som performer og konceptudvikler i Teater Fluks, samt i andre performanceprojekter, og er derudover i gang med en to-årig moduluddannelse på Scenekunstens Udviklingscenter i Odsherred. At Lotus&Skov ændrer karakter nu, skyldes dels en erkendelse af hvor meget energi Skovs arbejde kræver.

Lotus arbejder også fortsat med teater, som freelance fortæller hos Børnekulissen, og er nu gået i gang med at skrive speciale på kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur. Specialet handler om sansevandringer.

Det er der kommet en ny blog ud af. Den er på engelsk. Den er startet af Lotus, og den fortsætter hvor Lotus&Skov slipper: med landskaberne og sanserne. Tag godt imod den. Den er fin! Vi håber du har lyst til at følge den.

Den nye blog er her.

Det har været sørgeligt at måtte lukke døren til Lotus&Skovs ambitioner. Vi har ikke brudt os om det. Vi har trukket beslutningen ud. Ambitioner er det værste og sværeste at give slip på! Men vi ved det godt. Den tvingende nødvendige erkendelse: Man kan ikke alt.

Heldigvis er alle processerne og eksperimenterne hverken spildt eller gået i stå. De lever og fortsætter i nye former. I Lotus’ sansevandringer, I Rasmus’ deltagelse i et nyt sanseakademi (læs mere om det på Lotus’ nye blog), og som endnu ukendte forbindelser og veje. Vi er fulde af fortrøstning.

Åh ja, og fik vi fortalt at vi skal giftes om fire måneder? Et rigtigt Lotus&Skov-bryllup. I en skov. På midsommerdag. Rammen er en bæredygtig festival i en spejderlejr en hel weekend. Hundrede gæster og masser af gør-det-selv. Det er vores største produktion til dato, og vi glæder os vildt!

Tak for følgeskab indtil nu. På gensyn derude i landskaberne!

Kærlighed og kraft fra os

Rasmus&Lotus

Kikkasser, knogledyr og tjekkiske dukker

Standard

Af Lotus

I julen 2013 besøgte Lotus&Skov en skøn og finurlig sanseudstilling på Silkeborg Bad. Udstillingen hed “Teater på Rejse” og var skabt af Forman Brothers Theatre fra Prag. Brødrene Forman havde på bedste  spektakulære manér fyldt det store udstillingshus med skønne, skøre og skæve østeuropæiske sanseligheder, som vi boltrede os i i halvanden time. Selv om det visuelle og rumlige var stærkt dominerende, og der var mindre eller slet ingen fokus på smag og lugt, var udstillingen stadig overvældende i sin labyrintiske opsætning med mange forskellige stemninger, og mange steder måtte man gerne røre. Faktisk skulle man helst røre, for hist og her var der knapper at trykke på og snore at hive i, og så drejede dukker rundt på en pind, låger åbnede sig og mystiske skeletdyr kom til syne. I slutningen af udstillingen var et rum fyldt med kikkasser. “Tænd lyset og kig ind ad lågen” stod der på et lille skilt – eller noget i den stil – og så, vupti, åbnede de fineste kasselandskaber sig for beskueren.

Udstillingen er desværre slut, men her kan ses et par glimt fra vores besøg.

IMAG0738IMAG0729IMAG0731

IMAG0743

IMAG0737 IMAG0744   IMAG0747

IMAG0730

IMAG0746

IMAG0751IMAG0753IMAG0755

Rethinking growth?

Standard

By Skov

Lately I have been seeing the concept of growth contested again and again. In danish newspapers, in the academic literature that Lotus reads, and not seldom in articles that find their way to me on Facebook and other social media.
And I know that when you have a certain focus, you will see certain things more often than before, but I do hope that the expansion of the question of growth is an actual phenomena, and not just a figure of my imagination.

I have had my suspicions for a while: how can anybody believe in infinite growth? Do they? Or do they just believe it to be possible within their lifespan? (Well.. I do not pretend to know who “they” are, and how “they” think. I just try to sum up political and commercial trends as I understand them.)

What to do then? Overthrow the paradigm of growth? Focus on degrowth? Or maybe on a-growth (I.e. beeing indifferent about economic growth) ?How about the problem of using commercial systems to gain more sustainability?

The questions are many, and I have just started my active journey into this field, so I do not pretend to have any answers. But I must say that this small film was truly inspiring. Combining the idea of growth with biodiversity, quality and reclaiming the landscape. Daring to be a bit romantic – to be more emotional about certain things, without loosing touch with reality.

Or as my favorite quote at the moment says: “To be truly radical is to make hope possible rather than despair convincing” – Raymond Williams

Home.

Standard

Happy New Year! I hope you all arrived safely at the door to 2014 and went happily through it.

About three weeks ago I came back to Denmark after having lived in Iceland for four months. It was strange to come back. The weather was warm, alomost like spring or fall, allthough it was Christmas. The mornings seemed light, allthough I came back right before winter solstice. A few days after my arrival Rasmus and I went on a walk in southern Sjælland and I discovered some parts of the nature I have missed. Like the trees.

  IMG_4710

IMG_4730

IMG_4702

Coming back to Denmark meant driving in trains again (there are no trains in Iceland) and listening to people talking to each other in my mother tounge. We went on a Christmas tour and visited  most of our family, ate too much and got a lot of gifts. Then came New Years and we could move back into our apartment, which has been rented out for the last  six months.

Elleven days later there are still backpacks and suitcases all over and the place is a mess. But I am here, and today I had no appointments and no to-do-list. For the first time in half a year. I am just here. I am home.

For me, home is a state of mind. Indeed! But it is also a place. My own place. My own place where I can be alone and still.

Today I have been sitting in my bed from morning to evening. Doing nothing but relaxing. Oh, there are so many practical things that could be done, there always is: cleaning, laundry, cooking, unpacking, studying, jogging, emails, planning, visions, projects, effectiveness, effectiveness, run, run!

But. Just to be. Still. Alone.

And talking about being still and alone – how important it is to NOT be still and alone in a specific way. To not even consider how much I THINK I ought to: go for a long walk, do some yoga, meditation, self therapy, eat healthy and all that. Not that I don’t believe in the effect of these things. I do. But first of all I believe in balancing doing and dwelling. Today, dwelling for me has been: staying in bed, eating icecream for dinner, watching tv for three hours, starring and the screen and letting time strech itself.

How wonderfully non-productive, non-pedagogical, non-fashionable and non-perfectionistic!

To do nothing is not what our society, politicians, education system, doctors, parents and even spiritual leaders tends to be teaching. To do nothing is probably one of the most unpopular and looked-down-upon ways of behavior when it comes to discussion of moralily and idelogy. It seems there is an idea that time spent on nothing is wasted time.

Still, for the last months I have done a lot. Close to too much.

Now there is a need NOT to do. Naturally.

So I have enjoyed a day of not doing anything meaningful. But mysteriously, by not-doing, a feeling of being home is arriving. Can you imagine? It just happened by itself.

So now the not-doing has turned out to be the most effective act I have done in a long time.

Yes. Happy New Year! May your time be strecthed and your doing be challenged by occasionally not-doing.

Lotus

IMG_4726

winter sun

IMG_4718

stones in soft water

IMG_4731

Hidden mushroom-home in a tree

Blindfolded in a shopping mall

Standard

Lotus 361

(English below)

For nogle uger siden fortalte jeg en medstuderende her I Island om efterårets sansevandringer. Vi sad i en bar, og han blev så intereseret i konceptet at jeg endte med at føre ham lidt rundt i baren med lukkede øjne (mens vores andre medstuderende kiggede nysgerrigt på). Hændelsen gav tilsyneladende en god portion inspiration, og senere fortalte han mig at han havde taget en veninde med på sansevandring i byen. Nogle dage senere hørte jeg at han nu ville afprøve konceptet i Reykjaviks store shoppingcenter, Kringlan, sammen med en performancegruppe han er en del af. Jeg kontaktede gruppen og fik lov at komme på besøg som observatør den aften de skulle lave vandringerne.

Gruppen hedder Við og Við. De mødes en gang om ugen og undersøger forskellige performative øvelser. Denne aften var der ti fremmødte. Vi startede med en kort opvarmning. Derefter delte jeg lidt erfaringer fra mit arbejde inden gruppen begav sig hen i Kringlan og førte hinanden rundt to og to. Alle fik en halv times tur med bind for øjnene og uden at tale sammen imens. Det var aften, så de fleste butikker i centret var lukkede og der var ikke så mange handlende. Men der var stadig mange muligheder for leg og udforskning. I feedback’en bagefter blev der delt mange inspirerende følelser og tanker, og jeg gik derfra med stor taknemmelighed og en bekræftende følelse af at her er et koncept som kan noget særligt.

Her er lidt billeder fra aftenen.

//

A couple of weeks ago I told a fellow student here in Iceland about my sensorial walks this fall. We where sitting in a bar and he became so interested in the concept that I ended up guiding him around in the bar with his eyes closed (while our other fellow students were watching curiously). This happening seemed to produce some inspiration, and later he told me he had taken a friend on a blindfolded walk around town. Some days later I heard that he were now going to test the concept in Reykjavik’s bog shopping mall, Kringlan, together with a performance group he is a part of. I contacted the group and was invited to visit them as an observer on the night they would have the walks.

The group is called Við og Við. They meet once a week and do different performative practices. This night there were ten people attending. We started with a short warmup. Then I shared some experience from my work before the group made its way to Kringlan to guide each other, two and two. Everyone got 30 minutes blindfolded walk without any talking. It was late in the evening, so most shops were closed and there were few people in the mall. Still there were lots of opportunitiesfor for playing and exploring. In the feedback afterwards many inspiring feelings and thoughts were shared, and I left that night with great thankfulness and a feeling of being confirmed that here is a concept capable of something special.

Here are some pictures from that evening.

Lotus 353

Lotus 363

Lotus 370

Lotus 381

Lotus 378

Lotus 367

Lotus 385

Lotus 382

Lotus 388

Tekst og billeder af Lotus
/Text and pictures by Lotus

Reflections from a field trip

Standard

We arrive at the parking lot where the hiking path to the mighty waterfall of Glimur starts. 4 months ago, when I was here for the first time, the mountains were dressed in luminous green and on the way to the top of the waterfall seagulls were filling the canyon with their shrieks and giddy flights beneath us. Today the mountains are silent in their winter coating. Orange, gray, yellow and brown welcomes us. And the cold. The great mountain in the background is painted in white. Streams on our way flows under and between ice crystals. I drink the sound of the water and hold a piece of ice crystal in my hand while we walk. The ice melts and my hand becomes so freezing that I cannot feel it for a while. A tactile encounter with the winter landscape. Shifting emotions and sensations. Ice is not only beautiful and picturesque. Through my senses of sight and touch I spontaneously teach my body a small lesson about the beauty and the harsh reality of Nature. This act is a highly phenomenological approach to landscape – an encounter through the “body’s silent conversation” with the world in “the most immediate level of sensory perception”[1]

The log that usually crosses the river is removed. We stand for a while and look at the metal wire that now is left as a sign of human technology. It usually functions as a support to hold on to when someone walks on the log. Suggestions are made. Should we cross the river by foot? It is not far, but the water is ice cold and in some places a little deep. All stones in the water are covered with ice. Someone tries out the wire to see if it can bear his weight. Then people start crawling and pulling themselves over on the wire. It looks like hard work. A natural division of the group begins. More and more people are now at the other side. Those who do not want to cross, or still consider if we want to, are on this side. I consider. I take my boots and socks off, pulls my pants up to the knee. If I fall in I will at least have dry boots to put on. I throw my boots over on the other side. Then I grab around the wire with my legs and hands. The world turns around. I am now hanging over the water with my back down, looking up in the sky, hearing the sound from the stream under my head. I know there are people on both sides of me, standing on the ground a few meters away, but I cannot see them. For a couple of minutes my only encounter I have is with the sky over me, the water under me, the stones I need to reach on the shore and the metal wire that cuts into the skin on my hands and under my knees. I drag myself on the wire. It is hard. It is great! I just do it.

Later that evening we meet the so-called “Farm-Mayer” at the eco village Töfrastadir, who tells us so passionately about his plans to build a permaculture center in the old, ramshackle farm. The Farm-Mayer is disabled. He suffers from an unknown brain defect and gets spasms, passes out now and then and gets easily tired. In spite of that – or perhaps because of that – he has found a new happiness in working on his mission to make the world a better place. He just does it. Sparkling with hundreds of ideas and an inner fire I have not seen this bright for a long time. For sure there are dangers waiting in the unknown future of his magical farm world. The personal risk he runs by working too much and the economic risk he runs by establishing a non-profit organization based on volunteers and help from visitors is huge. But he does it anyway. In a brainstorming session we get the task to point out problems in his project. Someone points out that they see a conflict between an imaginary hippie world and the harsh nature of reality. We discuss that statement for a while. What is reality? What is imagination? I would say there are several critical things about the farm which should be taken into account: the lack of organization, the fragility of having a leader who is in the danger of getting a breakdown and the need of prioritizing some projects over other. But this does not mean that the overall project is an imaginary hippie world. An accusation like that has probably been one of the first critiques against most historical, radical attempts to establish communities that values sharing over competition and sustainability over profit. Also holistic philosophies like Deep Ecology, Land Ethics and Ecocentrism can be accused of just being utopic ideals. I would say, it is important to be aware of the back side of the coin and even more important to be honest about it. But imagine if we never took the risk to act on the basis of our ideals! Maybe we should not distinct so eagerly between imagination and reality. Have most scientific inventors and great thinkers in history not done and thought things that people at their time think could not be done or thought? Maybe nothing is either or. Maybe the ice crystals in the landscape are both beautiful and deadly cold. Maybe establishing a permaculture center in an old farm in the Icelandic countryside is both a wonderful and very difficult task. Maybe the metal wire is both helping me to cross the river and giving me bad bruises. I do it anyway. Maybe imagination and reality meets in this simple philosophy of life: Just doing it.

 islandsophold 232994055_10200153707444137_949410626_nislandsophold 315


[1] Abram, David, 1997: The Spell of the Sensuous, New York Vintage Books, p. 49

At være med en varde

Standard
laufskálavarða - en vardemark

Et blik ud over laufskálavarða – vel nærmest en vardemark. Flere billeder efter teksten.

Island

– bygget af lava, af sten, og ikke helt så meget is som man skulle tro. Som sådan er Island et oplagt sted at finde, og bygge, varder. Måske klinger ordet lidt sært, men I kender sikkert fænomenet, når man stabler sten som en fritstående markering i landskabet. I gamle dag byggede man varder til at markere stier i bjergene. Dette ser man stadig i bl.a. Norge. Store varder har sågar været brugt som gravpladser, markering af jagtområde og som sømærker, der skulle lede søfarende på rette vej. Fælles for disse eksempler er, at de er blevet brugt som en markering af menneskets tilstedeværelse i landskabet.

Sten-fiti?

I Island (og givetvis også andre steder, men nu er det jo lige Island det her handler om) bliver varderne i dag en slags integreret sten-fiti, der dels markerer ophavsmandens/-kvindens kreativitet og dels står som et tegn på, eller et ønske om held og lykke i den umiddelbare fremtid. Oftest på den aktuelle rejse, som har ført vardebyggeren hen til stedet/stenene.

Når man kører rundt på øen, dukker de ofte op, disse små manifestationer af menneskelig aktivitet. Ofte bringes man til at spørge sig selv, hvem der mon har trodset vind, vejr og trafik her?
Jeg har spurgt flere islændinge, og fået det samme svar: Det er kun turister, der kan finde på den slags.

Historisk

Og måske har de ret? Men traditionen for de lykkebringende markeringer på Island har rødder tilbage, før der var moderne turister til. Det fortælles at den store gård Laufskálar, i 894 blev ødelagt af det første kendte udbrud fra vulkanen Katla. Krateret har sidenhen fået navn efter gården og den vardetradition der fulgte: Alle der passerde Laufskálavarða skulle således tilføje en sten for at få held og lykke på sin færd.

Siden da har myndighederne endda tilføjet sten til området, så rejsende der skal gennem Mýrdalssandur, stadig har mulighed for at bygge videre på traditionerne.

Sensorisk

Og lur mig om ikke det hænder, at en enkelt islænding i ny og næ stabler et par sten oven på hinanden og smiler lidt. Føler sig lidt mere i kontakt med landskabet og sig selv.

Det kan nemlig noget og det gør noget ved én. For mig resonerer det godt med et citat fra Rebecca Solnit som jeg stødte på i forbindelse med Lotus’ undervisning for nylig:

“Walking shares with making and working that crucial element of engagement of the body and the mind with the world, of knowing the world through the body and the body through the world.”
– Rebecca Solnit, Wanderlust: A History of Walking, 2000.

Som nævnt kan det opleves som en art sten-fiti, og det betyder naturligvis at man må fare med lempe, omtanke og respekt for andres naturloplevelser, når man kaster sig ud i vardebygning. I løbet af sommeren brugte jeg det desuagtet flere gange som en meditativ praksis. Som en konkret og fysisk begivenhed, hvor jeg arbejdede i og med landskabet. Fandt sammen med landskabet og med mig selv. Eller som en anden af Lotus’ tekster foreslår: mit indre og ydre landskab fandt sammen til ét (Hvis I har lyst kan I læse artiklen af E.V. Bunkse her).

At arbejde i stilhed. Med stenenes vægt, balance og form. Med min egen balance, tålmodighed og stilhed. En stille dynamisk dans.

Skrevet af Skov

Laufskálavarða

Laufskálavarða – en udfordring til tyngdekraften

laufskálavarða - en vardemark

Et blik ud over laufskálavarða – vel nærmest en vardemark.

Laufskálavarða

Laufskálavarða – den har jeg vist bygget.

Aftenmeditation ved Kleifarmörk

Aftenmeditation ved Kleifarmörk

Kleifarmörk

Formiddagsaktivitet ved Kleifarmörk

Kleifarmörk

Formiddagsaktivitet ved Kleifarmörk

Kleifarmörk

Formiddagsaktivitet ved Kleifarmörk

Minivarde

Varder behøver ikke være store – det her er f.eks. en miniudgave

Minivarder i et minilandskab

Minivarder i et minilandskab

Sensing Reykjavik – a performance experiment

Standard

De sidste par uger har jeg (Lotus) lavet et en række sansevandringer på universitetsområdet i Reykjavik. Vandringerne er en del af et filosofistudie med fokus på landskaber og sanser. Hver vandring har varet 60-75 min med efterfølgende feedbacksession. Jeg har lavet otte vandringer indtil videre, med forskellige deltagere. Under vandringerne har deltageren fået bind for øjenene, og vi er sammen gået på opdagelse indenfor og udenfor. Vandringerne har været uden ord, men der har været masser af fysisk kommunikation, masser af lyde (fra byen, landskabet og os selv), masser af lugte, former, smage, følelser og stemninger. Der er stadig to vandringer tilbage inden eksperimentet stopper for denne gang. På den næste vandring skal jeg selv have bind for øjnene, det er er jeg spændt på!

Her er nogle billeder fra én af vandringerne.

//English:

The last couple of weeks I (Lotus) have made a number of sensorial walks around campus at University of Iceland, Reykjavik. The walks are part of a study in philosophy with emphasis on landscapes and senses. I have done eight walks so far, with different participants. Each walk has had a duration of 60-75 min. During the walk the participant have been blindfolded and we have explored the area inside and outside together. The walks have been without words, but there has been lots of physical communication, lots of sounds (from the city, the landscape and ourselves), lots of smells, shapes, tastes, feelings and shifting atmosphere.  There are still two walks left before the experiment ends. On the next walk I’m excited to try to be blindfolded myself!

Here are some pictures from one of the walks:

IMG_3100
IMG_3105 IMG_3120 IMG_3130
IMG_3140 IMG_3146 IMG_3159 IMG_3170 IMG_3181 IMG_3182 IMG_3187 IMG_3197 IMG_3203 IMG_3229 IMG_3232 IMG_3238 IMG_3250

IMG_3259

IMG_3264

Photographer: Angela Rawlings

Blindfolded participant: Maren Win

Barn Art Festival 2013 – en stemningsrapport

Standard

Secret Hotel – Landscape Dialogs – Barn Art Symposium – sommer 2013

996586_10201045986806426_1907713908_n

Det summer i tipien.

DSCF5391

Det er en slags magi. Luft under tankerne. Idéer som deles, flyver op og spreder sig over vores hoveder. Vi er femogtyve klare hjerner fra hele verden. Kunstnere, naturfolk, tænkere, biologer. Summende, brummende, pippende møder.

DSCF5394

Bagved står en ildsjæl med sol i håret. Christine Fenz, scenekunstner og leder af Secret Hotel. Det er hendes historie vi er på besøg i. Fra 1700-tallet. Et mosgroet, lavloftet hjem. Et ældgammelt landskab.

1170851_10201009021242310_336975587_n

VI er selv hvert sit landskab. Krogede, bulede, eller ranke som træer. Vi diskuterer hvad en skov er. Vi klapper hestene. Synger med bakkerne. Laver yoga på engen. Den slags.

DSCF5405

Jeg laver en sansevandring for én person ad gangen. Forbindelser uden ord og uden øjne. Med hænderne, fødderne, ørerne, tungen. Her skal vi ingenting. Vi ER bare. Lyttende, legende. Levende. Et spændende eksperiment: Hvordan kan man føre uden at føre? Hvad kan landskabet fortælle tidligt om morgenen? Midt om natten? Hvad er en invitation? Hvad er en dialog?

DSCF5413

Nye og gamle historier i en sauna. Træ fra Tuva. En kærlighedshistorie mellem kvinden, landet og det tuvanske træ. Nye forbindelser. Nyfødte idéer. Døre der lukkes beslutsomt. Andre der åbnes på klem. Tanker om flere møder, flere sansevandringer, flere eksperimenter. Mod til at være i gang uden at vide. Mod på fremtiden, som får lov at være åben, ligesom rummet mellem birketræets blade, eller som himlen over os. Eller som mørket bag en rude.

Tak til Secret Hotel for billederne.
Tekst: Lotus.

Glædelig sommer!

Standard

Vi håber I har nydt den! Det har vi, og vi glæder os til et spændende efterår som snart går i gang. Lotus er et smut i Danmark lige nu for at researche lidt på koblinger mellem landskaber og scenekunst på et symposium i Mols Bjerge.  Hun tager dog snart af sted igen for at fortsætte Islands-eventyret som studerende i Reykjavik. Vi har fremlejet vores lejlighed indtil nytår, og Skov er flyttet ind hos nogle venner i nærheden af Århus. Han skal bl.a. lave en ny produktion med Teater Fluks, starte på en to-årig scenekunstneruddannelse i Odsherred, samt besøge Lotus en måneds tid i løbet af efteråret. Plus det løse. Hvor er det bare fedt når livet er så fuld af åbne døre!  Vi har ikke så mange fælles projekter i kikkerten lige nu, men vil de næste par måneder bruge bloggen som logbog for vores kunstneriske, sanselige og refleksive syslerier hver for sig. – Samt formentlig løfte låget for lidt flere oplevelser og stemninger fra vores mageløse islandske sommer.

Kærlige, sanselige hilsener,
Lotus&Skov

Islandsk sommer 1421

Island 646